Parasitologie

Ectoparasieten zoals vlooien, teken, muggen en zandvliegen kunnen ziektes overdragen naar mensen en dieren. Ceva biedt producten aan die helpen om deze ectoparasieten te bestrijden.

75% van alle nieuw ontdekte ziektes bij de mens zijn afkomstig van dieren. Ceva biedt producten aan die helpen om infectieziekten, overgedragen van wilde dieren, gezelschapsdieren en vogels naar de mens, beter bekend als zoönosen, te bestrijden. Ectoparasieten worden ook wel “vectoren” genoemd en de ziektes die ze overdragen worden in het engels omschreven als “vector-borne diseases”. De hartworm (Dirofilariose) en de ziekte van Lyme zijn slechts twee voorbeelden van dergelijke aandoeningen, die overgedragen worden door ectoparasieten naar de mens en naar gezelschapsdieren.

Vectra® 3D :  Breedspectrum bescherming voor honden tegen vectoren

Met Vectra® 3D brengt Ceva een wetenschappelijk vooruitstrevende oplossing, gebaseerd op een snelwerkend insecticide, dinotefuran, in combinatie met een insecten groeiregulator en permethrin, om honden te beschermen tegen dergelijke vectoren. Elke toepassing heeft een werkzaamheid van 1 maand.

De samenstelling laat een snelle verspreiding van het product over het lichaam van de hond toe. Vectra® 3D beschermt pups en volwassen honden tegen volwassen vlooien, teken, muggen, steekvliegen en zandvliegen. Bovendien voorkomt Vectra® 3D de ontwikkeling van alle onvolwassen vlooienstadia (eieren, larven en poppen) en helpt zo mee aan de bestrijding van de vlooien in de omgeving.

Bezoek www.vectravet.com om meer te weten te komen over Vectra® 3D.

Vectra® 3D is beschikbaar in verschillende doseringen, allen met een aparte kleurcode, in functie van het lichaamsgewicht van de hond. De gepatenteerde applicator zorgt ervoor dat het product makkelijk op de huid (onder de vacht) aangebracht kan worden, waar het zijn werking uitoefent.

Vectra® Felis :  Snelwerkende bescherming voor katten tegen vlooien

Vectra® Felis bevat een unieke combinatie van twee actieve bestanddelen. Vectra® Felis beschermt kittens en volwassen katten tegen volwassen vlooien. Bovendien voorkomt Vectra® Felis de ontwikkeling van alle onvolwassen vlooienstadia (eieren, larven en poppen) en helpt zo mee aan de bestrijding van de vlooien in de omgeving en dit tot 3 maanden.

Vectra® Felis is beschikbaar in één enkele dosering voor katten van 0.6 kg tot 10kg. De gepatenteerde applicator zorgt ervoor dat het product makkelijk op de huid (onder de vacht) aangebracht kan worden, waar het zijn werking uitoefent.

Vectra® 3D en Vectra® Felis worden uitsluitend verdeeld via de dierenartsen (op diergeneeskundig voorschrift). Als diergeneeskundige professionals waken zij erover dat ieder dier de juiste dosering krijgt toegediend op het juiste tijdstip. Op deze manier speelt de dierenarts een vitale rol in de bescherming van de gezondheid van de gezelschapsdieren.

Naast Vectra® 3D en Vectra® Felis beschikt Ceva ook nog over andere antiparasitaire middelen voor gezelschapsdieren. Informatie over deze producten zijn beschikbaar op de betrokken nationale websites.

Naast Vectra® 3D beschikt Ceva ook nog over andere antiparasitaire middelen voor gezelschapsdieren. Informatie over deze producten zijn beschikbaar op de betrokken nationale websites.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.