Onze missie

Ceva gelooft dat een nieuwe benadering van wereldgezondheid nodig is, die verder strekt dan alleen dierengezondheid.

Onze nieuwe missie, samengevat in de slogan “Together, beyond animal health” bevat drie fundamentele principes, die elk onze bezorgdheid weergeven over bredere sociale thema's:

Hulp om een groeiende populatie te voeden

Het waarborgen van voedselbronnen en veiligheid is een essentiële zaak. Op dit moment heeft niet iedereen op de wereld toegang tot voldoende hoeveelheid dierlijke proteïne. Intensieve duurzame landbouw is een belangrijk onderdeel van de strategie om 9 miljard mensen te voeden tegen 2050 en dit zal steeds belangrijker worden. CEVA zal met haar partners, die betrokken zijn bij de productie van dierlijke proteïnes, blijven werken aan het vinden van veel efficiëntere manieren van produceren, die de dieren minder stress bezorgen.

Zoönoses bestrijden

Wij leggen ons toe op het bestrijden van zoönoses, die dreigen uit te groeien tot een serieuze pandemie, met name in een wereld van steeds toenemende mobiliteit. We willen benadrukken dat de veiligheid van voedselproducten recentelijk een enorme bron van publieke zorg is geworden. Zowel bestaande als toekomstige biologische producten zullen helpen ervoor te zorgen dat we veilige, kwalitatieve dierlijke proteïne kunnen leveren.

De voordelen van de essentiële link tussen mens en dier promoten

Gezelschapsdieren spelen een belangrijke rol in onze levens en kunnen bijzonder bijdragen aan het psychologische en emotionele welzijn in onze toenemende verstedelijkte maatschappij. En met de groei van de steden zal er ook een groeiende rol weggelegd zijn voor de veterinaire branche om mensen te leren hoe men het best in harmonie kan leven met hun huisdieren.

Deze drievoudige missie is een bereikbaar ideaal, maar overschrijdt de grenzen van wat één bedrijf op zichzelf kan bereiken. Daarom willen wij graag onze aanpak publiekelijk bespreken. Want alleen in samenwerking met andere medische professionals zullen wij in staat zijn om te voldoen aan de vereisten op het gebied van wereldgezondheid.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.