Ceva in Belgë

Ceva Santé Animale N.V. is als onderdeel van de Ceva-groep al meer dan 20 jaar actief op Belgisch grondgebied.

De slogan ‘’Samen, voor méér dan alleen diergezondheid ’’ is een getrouwe weergave van onze missie en kernwaarden. Het geeft weer hoezeer onze organisatie is geïntegreerd in onze samenleving en belang hecht aan de talrijke interacties die dier met mens verbinden. Niet alleen op economisch gebied, maar ook op het gebied van welzijn en gezondheid, met name door onze bijdrage aan de beheersing van Q-koorts.

CEVA Santé Animale N.V. biedt een uitgebreid scala van producten aan, maar richt zich voornamelijk op de volgende domeinen: gedrag, cardiologie, beheersing van de voortplanting en locomotie. We voeren eveneens klinisch onderzoek uit in de biologie, door middel van ‘in ovo-vaccinatietechnologie’.

Tevens hebben wij een nieuwe, originele vorm van dienstverlening voor onze relaties en partners gecreëerd, die wij in 2011 introduceren.

Terug naar boven