Vaccins

Ceva is wereldleider op het gebied van immuuncomplex- en vectorvaccins

Zo is ons immuuncomplex vaccin tegen Infectious Bursal Disease (IBD) -ofwel de Ziekte van Gumboro-  ook bij relatief hoge maternale antilichaam titers effectief.  Hierdoor worden de problemen voorkomen die kunnen optreden bij de klassieke (drinkwater) IBD-vaccinatie, zoals problemen met het juiste moment van vaccinatie en met niet-uniforme toediening in de pluimveestal. Het vaccin geeft, na een enkele toediening in ovo (in het ei) of subcutaan bij eendagskuikens, zeer effectieve en langdurige bescherming tegen alle vormen van IBD.

 Door een duidelijk verschil te maken voor onze klanten is Ceva een belangrijke speler geworden op het gebied van vaccinoplossingen. Ceva is inmiddels nummer 1 in de wereld wat betreft Gumboro-vaccins en heeft wereldwijd meer dan 1000 verschillende pluimveevaccins geregistreerd.

 Met de ontwikkeling van geavanceerde, zelf toedienbare vaccins, ontstond ook de behoefte aan innovatieve toedieningmethoden. Ceva voorziet in deze behoefte door middel van machines die deze hoogwaardige vaccinatie kunnen verzorgen. Wij leveren onze klant verschillende vaccins (single shot, double shot) of ‘de Autovac’. Vervolgens voorzien wij de broederij, met behulp van het zogenaamde “C.H.I.C.K. –programma”(Ceva Hatchery Injection Control Keys), van een compleet servicepakket bestaande uit operationele procedures, trainingsmethodes en routinebezoeken. Wij richten ons hierbij op de volgende vijf gebieden: vaccinbehandeling, machinebediening & probleemoplossing, vaccinatietechnieken per vaccinsoort, monitoring & diagnose en expertise & training.

Met de innovatieve pluimveevaccins, de hoogwaardige vaccinatieapparatuur en de service van het C.H.I.C.K.-programma, levert Ceva een totaalpakket dat garant staat voor een grote klanttevredenheid.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.