Anti-infectiva

Ceva Santé animale biedt een onbetwistbare expertise in het geredeneerd gebruik van antibiotica.

Wetenschappelijke publicaties vergemakkelijken de therapeutische keuze en vermijden het ontstaan van antibioticaresistenties, die schadelijk zijn voor de voedselveiligheid van de consument.

Sommige injecteerbare antibiotica zijn in de innoverende CLAS®-flacons (Ceva Layered Anti Shatter) verkrijgbaar. Dankzij deze nieuwe technologie is een lichte, schokbestendige, stabiele en ergonomische flacon ontstaan.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.