Biologie is een ander gebied van expertise van onze organisatie.

Door de expertise van Crva Phylaxia in Hongarije te combineren met de geavanceerde technologieën van Biomune in de Verenigde Staten, is Ceva Santé Animale baanbrekend in de ontwikkeling van innovatieve vaccins die voldoen aan de huidige behoeften. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de gezondheid van dier en mens wordt gewaarborgd.

Ook is Ceva Santé Animale al geruime tijd betrokken bij het onderzoek naar therapeutische oplossingen - met name antiparasitaire - voor ontwikkelingslanden zoals Afrika, Azië en Latijns Amerika. En sinds 2007 is Ceva, in samenwerking met de Universiteiten van Edinburgh en Kampala, eveneens betrokken bij de bestrijding van de tseetseevlieg in de veestapel (het "S.O.S." project) om zodoende de slaapziekte bij de mens uit te roeien.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.