Vaccins

Ceva zet sterk in op varkensvaccins, met aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe vaccins en productiefaciliteiten voor vaccins. Dit proces is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen.

Ceva zet zich in voor een betere preventieve gezondheid. Tegenwoordig vertegenwoordigen vaccins bijna 50% van onze productportfolio. Deze strategie illustreert onze inspanningen in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Vaccins zijn een belangrijk instrument om het antibioticagebruik in de veehouderij te verminderen. Ceva beschikt over een uitgebreid aanbod aan vaccins voor varkens, met zowel vaccins tegen respiratoire aandoeningen, reproductieve problemen als gastro-intestinale aandoeningen. 

Preventie van zoönosen door vaccinatie is één van de grote aandachtspunten van Ceva Santé Animale. Binnen het productaanbod voor varkens spelen de vaccins tegen influenza en Salmonella daarbij een belangrijke rol. 

Naast de klassieke, geregistreerde vaccins biedt Ceva met de Biovac autogene vaccins ook vaccins op maat aan voor problemen waarvoor geen commerciële vaccins beschikbaar zijn of waarvoor de beschikbare vaccins geen uitkomst bieden.  

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.